Een huis om particulier te huren

CAO VVT

26-02-2015, Nieuwe CAO VVT 2015 is akkoord

De nieuwe CAO VVT is woensdag 26 februari 2015 akkoord bevonden door de werkgeversorganisatie ActiZ.

De belangrijkste wijzigingen in het akkoord zijn:

  • Eenmalige uitkering van 0,25 % van het jaarsalaris
  • Een salarisverhoging van 1,5% geldend v.a. 01-03-2015
  • Een salarisverhoging van 0,3% geldend v.a. 01-01-2016
  • Eindejaarsuitkering is verhoogd per 01-01-2016met 0,4%
  • Flexdossier werktijden
  • Monitoring beperking van het gebruik van nulurencontracten
  • WMO: minimumsalaris Hulp bij het Huishouden
  • OBU wordt geschrapt
  • Fonds Voorheffing Pensioenverzekering bestaat sinds 01-07-2014 niet meer

…leer hier verder.

Scroll een stukje naar beneden voor een inkijkexemplaar van de CAO VVT 2015-2016.