Een huis om particulier te huren

Abvakabo leden voeren actie

Gepost op maandag, december 9th, 2013 at 14:04

Medewerkers die lid zijn van de Abvakabo FNV vakbond gaan vanaf dinsdag 10 december 2014 demonstreren. Dit is naar aanleiding van de onderhandelingen van afgelopen week waar Abvakabo FNV uitstapte. ,,Dit principeakkoord doet niets aan verbetering van koopkracht of aan de grote problemen in de (thuis)zorg zoals de loondump, hoge werkdruk, en onzekerheid over roosters, […]

Akkoord CAO VVT ActiZ 2014

Gepost op vrijdag, december 6th, 2013 at 09:52

Woensdag 4-12-2013 heeft de ActiZ samen met de 3 andere vakbonden, FBZ, CNV Publieke Zaak en NU91 een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg). De 4e vakbond Abvakabo FNV heeft de onderhandelingen gestaakt en is niet meegegaan met de rest. Eenmalige uitkering Er is een eenmalige uitkering van 0,8% afgesproken […]

Eindejaarsuitkering CAO VVT 2013

Gepost op maandag, november 25th, 2013 at 16:35

In de CAO VVT van 2013 staat beschreven dat je in december een eindejaarsuitkering (oftewel winstuitkering, 13e maand) ontvangt van 5,5% over je bruto jaarsalaris incl. vakantiebijslag en meerwerk.    

Stimuleren grotere contracten

Gepost op woensdag, februari 20th, 2013 at 18:14

In de huidige crisis willen veel werkgevers niet teveel grote contracten geven. Ook in de zorg is dit een groot probleem. Een groot deel van de werknemers en de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen heb een contract van 24 uur per dag. 20% van de werknemers heeft echter aangegeven meer te willen werken, maar krijgen vaak […]

Onregelmatigheidstoeslag

Gepost op dinsdag, februari 12th, 2013 at 18:14

De onregelmatigheidstoeslag is een toeslag die wordt betaald aan werknemers die onregelmatig werken. Voorheen was dit mede afhankelijk van het werk dat werd verricht. In de huidige cao VVT wordt dit voor alle beroepen in de sector gelijk getrokken, behalve voor kraamzorg. Dit kan betekenen dat sommige werknemers er op achteruit zijn gegaan. De acht […]

PLB

Gepost op dinsdag, februari 5th, 2013 at 18:13

Met de huidige cao is het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) afgeschaft . Dit was een regeling, waarbij men op bepaalde leeftijden recht had op extra vrije uren die door de werknemer zelf ingevuld konden worden. Deze regeling was er bovenop het aantal wettelijk vastgelegde vakantieuren, en de bovenwettelijke vakantieuren die in de cao VVT zijn vastgesteld. […]

Aanpassingen CAO VVT werkdruk

Gepost op zondag, januari 27th, 2013 at 18:15

Een veel gehoorde klacht in verzorgings- en verpleegtehuizen en de thuiszorg is de soms zeer hoge werkdruk. Er is niet zelden sprake van onderbezetting wat zorgt voor omstandigheden die soms niet meer te behappen zijn voor de werknemers. Om deze werkdruk te verlagen is er in de nieuwe cao VVT een werkplan opgezet die er […]

Mutaties salaris CAO VVT

Gepost op zondag, januari 27th, 2013 at 18:13

Ten opzichte van de laatste cao is er op 1 juni 2012 een loonsverhoging van 1,2% doorgevoerd. Dit is de enige loonsverhoging gedurende de looptijd van deze cao VVT, wat betekent dat een volgende loonsverhoging waarschijnlijk pas in 2014 zal kunnen plaatsvinden. Concrete plannen hierover zijn nog niet bekend. De eindejaarsuitkering zal worden verhoogd met […]

Arbeidsovereenkomst

Gepost op zondag, januari 27th, 2013 at 18:12

Roosterbepaling Voorheen mochten leidinggevenden tot 14 dagen van ten voren het rooster bepalen. Gezien dit vaak tot problemen heeft geleid, is dit opgeschroefd naar 28 dagen. Op deze wijze wordt er gepoogd ervoor te zorgen dat er minder vaak personele problemen zijn, wat in veel zorginstellingen voorkomt. Aflopen dienstverband op pensioengerechtigde leeftijd Voorheen werd het […]